יום שלישי, 17 ביוני 2008

יומן פעילות מאי 2008

רשימת הפרסומים שהוציא המכון השנה ואלו שעתידים לצאת, כנס "ישראל בת 60" בניו יורק, מפגש עם נשיאת קרן רבסון וצוות הקרן בניו יורק, סדנת GIS לתיעוד וניתוח ערים עתיקות, כל אלו ועוד ביומן פעילות מכון ירושלים לחודש מאי 2008

לחצו לדוח המלא באתר המכון