יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

חדשה מקבלן

יאיר אסף-שפירא

מכירת דירות חדשות היא אינדיקציה לפעילות בתחום הבנייה והנדל"ן - הן להיצע והן לביקוש. דירות אלו נמכרות בחלקן הגדול "על הנייר", כלומר טרם השלמת הבנייה. הנתונים להלן מתייחסים לדירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית, כלומר לא ביוזמת משרד הבינוי והשיכון.

במחצית הראשונה של שנת 2011 נמכרו בירושלים 380 דירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית. מספר זה מבטא ירידה במכירת דירות אלו, בהשוואה למחצית השנייה של שנת 2010, בה נמכרו בעיר 630 דירות חדשות. מספר הדירות החדשות שנמכרו בירושלים נמוך גם ביחס לערים אחרות בישראל. כך לדוגמה במחצית הראשונה של שנת 2011 נמכרו בפתח-תקווה, בנתניה ובאשקלון 770, 590 ו-540 דירות (בהתאמה).

למרות המספר הנמוך בחצי הראשון של שנת 2011, מאז שנת 2009 ניכרת בירושלים דווקא מגמת עלייה במכירתן של דירות חדשות. בתקופה שמתחילת 2009 ועד יוני 2011 (5 מחציות שנה) נמכרו 2,360 דירות ביוזמה פרטית בירושלים - 650 יותר מאשר בתקופה המקבילה שקדמה לה (יולי 2006 עד תום 2008).

מגמת עלייה דומה נרשמה גם בערים נוספות, ובראשן פתח-תקווה ואשקלון, בהן חלה עלייה במכירת הדירות בתקופה זו ב-1,680 וב-1,440 בהתאמה. מגמה הפוכה נרשמה בתל-אביב - יפו, בחולון ובראשון-לציון, בהן חלה ירידה במכירת הדירות בתקופה זו, לעומת התקופה שקדמה לה.

יחסית למחוזות אחרים בישראל, הדירות שנמכרו במחוז ירושלים (הכולל את העיר ירושלים וישובים נוספים) במחצית הראשונה של שנת 2011, נמצאו בשוק הדירות זמן ארוך מתחילת הבנייה ועד שנמכרו. הדירות הללו נמצאו בשוק כ-7 חודשים (חציון), לעומת כ-1.7 חודשים בחציון הארצי. לשם השוואה, בשנת 2010 "נחטפו" הדירות במחוז ירושלים תוך 1.3 חודשים בלבד, לעומת 2.5 חודשים בחציון הארצי.

 

מקורות: סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביוזמה פרטית, לשנים המתאימות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתון סטטיסטי לירושלים2011.

יום ראשון, 20 בנובמבר 2011

סיגריות - זה מגעיל אותי?

ענבל דורון

בשנת 2010, במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נבדק בהרחבה נושא הבריאות ונאספו נתונים רבים על עישון סיגריות בישראל. כ-1,270,000 איש בגילאי 20 ומעלה דיווחו כי הם מעשנים כיום והם מהווים 27% מהאוכלוסייה בגילאי 20 ומעלה בישראל. 64% מהם גברים ו-36% הן נשים. בירושלים דיווחו כ-105,500 איש כי הם מעשנים כיום, והם מהווים 24% מאוכלוסיית העיר בגילאי 20 ומעלה. אחוז זה נמוך יחסית לתל אביב ולחיפה, בהן מהווים המעשנים 32% ו-29% מהאוכלוסייה בגילאי 20 ומעלה, בהתאמה. בירושלים אחוז הגברים מקרב המעשנים היה גבוה יחסית ועמד על 75% לעומת 55% בתל אביב ו-58% בחיפה.

אחוז המעשנים בירושלים אינו גבוה, אך הירושלמים מעשנים יותר סיגריות ביום. רק 17% מעשנים פחות מחמש סיגריות ביום, לעומת 30% בתל אביב ו-25% בחיפה. 70% מעשנים יותר מ-11 סיגריות ביום, נתון גבוה בהרבה בהשוואה לתל אביב (50%) ולישראל ולחיפה (55%).

הנתונים הראו כי גיל התחלת העישון בישראל צעיר למדי. 64% מקרב בני 20 ומעלה המעשנים כיום התחילו לעשן לפני גיל 18. בירושלים אחוז המתחילים לעשן מתחת גיל 18 עמד על 58%, בתל אביב 65% ובחיפה 67%.

39% מהמעשנים בירושלים כיום מנסים להפסיק לעשן. ירושלמים שעישנו בעבר ציינו שהסיבות העיקריות להפסקת העישון היו: בעיית בריאות או חשש בריאותי (70%), לחץ מצד המשפחה והסביבה (8%) ובעיה אסתטית (6%). פחות מאחוז דיווחו שהפסיקו לעשן בשל ההוצאה הכספית הגבוהה.

ומה לגבי עישון פסיבי? בשנת 1983 נחקק חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים וחשיפה לעישון, בין היתר במקומות עבודה. למרות זאת כ-338,000 איש בירושלים, שהם 77% מהאוכלוסייה בגילאי 20 ומעלה דיווחו על חשיפה לעישון במקום עבודתם. מתוכם 45% נחשפים לעישון במידה רבה או רבה מאוד. מקור: עיבוד לנתוני הסקר החברתי 2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

יום ראשון, 13 בנובמבר 2011

פעילות גופנית

מיכל קורח


לאחרונה התפרסמו נתונים של סקר בריאות שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המטרה העיקרית של הסקר היא לספק נתונים בתחומים של מצב בריאות, שימוש בשירותי בריאות, הרגלי בריאות וביטוחי בריאות, ולאפשר מדידת שינויים במדדים אלו לאורך זמן.

אחת השאלות בסקר עסקה בפעילות גופנית. לעיסוק בפעילות גופנית חשיבות בריאותית: הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית. העיסוק בפעילות גופנית חשוב לא רק בהיבטים של הורדה במשקל ושמירה על כושר אלא כמשפר את המצב הפיזי בכלל, מוריד את הסיכון למחלות כרוניות, משפר איכות חיים ובריאות נפשית.

מהסקר עולה שבשנת 2009 20% מבני 20 ומעלה בישראל עסקו בפעילות גופנית (של לפחות 30 דקות מצטברות ביום) לפחות 3 פעמים בשבוע. אחוז היהודים והאחרים (23%) שעסקו בפעילות גופנית גבוה באופן ניכר מאחוז הערבים (6%). בקרב האוכלוסייה היהודית ניכרים הבדלים בעיסוק בפעילות גופנית לפי מקום לידה - האחוז הגבוה ביותר של בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות גופנית נרשם בקרב ילידי אירופה-אמריקה (25%), ולאחר מכן בקרב ילידי ישראל (24%) אסיה (21%) ואפריקה (16%).

הנתונים מצביעים על כך שיש קשר בין מספר שנות לימוד לעיסוק בפעילות גופנית. ככל שמספר שנות הלימוד גבוה יותר, אחוז העוסקים בפעילות גופנית גבוה יותר - בקרב בעלי 8-0 שנות לימוד 8% עסקו בפעילות גופנית, בהשוואה ל-23% בקרב בעלי 15-13 שנות לימוד ו-29% בקרב בעלי 16 שנות לימוד ומעלה.

אחוז העוסקים בפעילות גופנית בירושלים נמוך בהשוואה לערים הגדולות האחרות. בירושלים עסקו כ-19% מבני 20 ומעלה בפעילות גופנית, לעומת 26% בתל אביב ובחיפה ו-23% בראשון לציון. כפי שניתן לראות בגרף, ככלל אחוז הגברים העוסקים בפעילות גופנית גבוה מאחוז הנשים.

אחוז הגברים והנשים העוסק בפעילות גופנית בירושלים דומה, והוא עמד על 20% ו-18%, בהתאמה.
מקור: סקר בריאות 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
יום ראשון, 6 בנובמבר 2011

אחרי החגים מתחילים דיאטה

אביאל ילינק

עם ישראל אוהב לאכול, והרבה. משפט זה נכון במיוחד בתקופת החגים שבה, גם אם נרצה, קשה במיוחד לעמוד בפיתויים הרבים ששולחנות החג פורסים בפנינו. ולמה שנעמוד בפיתוי בכלל? הרי החגים נועדו לחגיגה, ומה יותר חגיגי מארוחה טובה. ולכן, גם אם אנו שומרים על תזונה מאוזנת רוב ימות השנה, הרי שבחגים מותר קצת להתפרע, ובכל מקרה אנו מתכננים להתחיל דיאטה אחרי החגים, לא?

אז הנה, עכשיו אנחנו אחרי החגים. חלקנו עם מספר קילוגרמים נוספים. בהקשר זה, הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספק נתונים מעניינים לגבי משקלם של תושבי ירושלים ויחסם לדיאטה.

בדיקת היחס שבין גובה האדם למשקלו (מדד מסת גוף BMI) מאפשרת לבחון האם האדם סובל מתת משקל, משקלו תקין, או שהוא סובל מעודף משקל, מהשמנה או מהשמנת יתר. מהסקר עולה כי בשנת 2010, 51% מתושבי ירושלים (בני 20 ומעלה) סבלו מעודף משקל, השמנה או השמנת יתר. זאת בהשוואה ל-59% מתושבי חיפה, 52% מתושבי ראשון לציון, 50% מתושבי ישראל, ו-37% מתושבי תל אביב.

מעניין לציין כי הירושלמים היו מרוצים ממשקלם בהשוואה לתושבי הערים הגדולות. כשנשאלו האם היו רוצים לרדת במשקל, שיעור תושבי ירושלים שענו בחיוב עמד על 41%. זאת בהשוואה ל-52% מתושבי תל אביב, 54% בישראל, 59% בחיפה, ו-60% בראשון לציון.
בקרב הירושלמים והחיפאים שדיווחו כי הם מעוניים לרדת במשקל או לשמור על המשקל הקיים, 22% הצהירו כי הם עושים דיאטה. שיעור העושים דיאטה בקרב תושבי ישראל ותל אביב עמד על 24%, ובקרב תושבי ראשון לציון על 38%. מהסקר עולה גם כי מקרב תושבי ישראל שדיווחו כי הם עושים דיאטה, 27% קיבלו את ההנחיות העיקריות לביצועה מדיאטנית, 18% ממשפחה או מכרים, 15% הסתייעו בספרים, באינטרנט או בחומר מקצועי, ו-10% ברופא.
מקור: עיבוד לנתוני הסקר החברתי 2010, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.