יום ראשון, 21 בספטמבר 2008

ירושלים FAQ


מה בעצם אנשים רוצים לדעת על ירושלים?
ריכזנו עבורכם את השאלות המרכזיות שאנו נשאלים שוב ושוב במסגרת העבודה במכון. השאלות הן בנושאים שונים הקשורים לירושלים החל מדמוגרפיה ועד לתרבות ופוליטיקה, כאשר לכל שאלה מצורפת תשובה אשר כוללת מאמרים, סטטיסטיקות, גרפים, או כל חומר אחר רלוונטי אחר.

יום שלישי, 16 בספטמבר 2008

האם ירושלים באמת מתחרדת?


כתבה מאת רונית נחום-לוי שהתפרסמה בעיתון הארץ בתאריך 12.9, מנסה להתחקות אחרי התהליכים הדמוגרפיים בירושלים, ולבדוק האם קיים תהליך התחרדות מואץ בעיר כפי שטוענים רבים. האומדנים הסטטיסטיים- אותם מספק מכון ירושלים לחקר ישראל, מראים כי המאזן הדמוגרפי בעיר השתנה בצורה מתונה ביותר בשנים האחרונות, ותופעת העזיבה של העיר מאפיינת חילונים וחרדים כאחד. עם זאת, תהליכי התחרדות של שכונות ספציפיות עדיין מתרחשים.


יום שלישי, 2 בספטמבר 2008

פרסום חדש: אסטרטגיות קהילתיות להתמודדות עם עוני בירושלים

מאת: ד"ר רוני סטריאר

הקדמה
ירושלים היא עיר של ניגודים . לצד עושרה התרבותי , עומקה הרוחני , יופייה שובה הלב וחשיבותה הפוליטית והאסטרטגית ירושלים היא עיר מוכּת עוני . בירת ישראל היא עיר בה חיות קהילות עניות , וקווי חלוקת העוני חופפים את גבולותיה הקהילתיים .כל החפץ לחסנה , חייב להתחיל בהעלאת רמת -חייהם של תושביה העניים . לשם כך זקוקה ירושלים לאסטרטגיה קהילתית שתפיח תקווה בקהילותיה העניות . יחד עם זאת ייאמר מראש : אסטרטגיה כזו אינה תחליף למדיניות חברתית עירונית ולאומית לצמצום העוני בירושלים . זאת מכיוון שאין לנתק את עונייה של העיר מן ההקשר הרחב של התפתחות האי -שוויון החברתי בישראל . מאידך -גיסא , מדיניות חברתית שתתעלם מאופייה הקהילתי של העיר , תתקשה להשיג את יעדיה . מסמך זה מציע קווים מנחים לפיתוח אסטרטגיה קהילתית להתמודדות עם עוני בעיית העוני היא בעיה מורכבת ורבת -ממדים . פתרונה מחייב היערכות בתחומי התעסוקה , החינוך , הדיור והרווחה . היערכות כזו כרוכה בהקצאת משאבים רבים .נכונותן של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים להקצות משאבים לצמצום ממדי העוני בעיר , היא החלטה פוליטית . רק התארגנות אקטיבית של קבוצות אזרחים עניים ובעלי -בריתן ) עמותות , אנשי -מקצוע , אנשי -אקדמיה (עשויה להשפיע על בניית סדר -יום פוליטי עירוני ולאומי חדש ואלטרנטיבי. נייר -עמדה זה מושתת על ספרות מחקרית רלוונטית , על שיחות עם מנהלי -שירותים ואנשי -מקצוע בשדה ועל ניסיון רב -שנים של עבודה עם קהילות עניות בעיר . זהו מאמץ נוסף של מכון ירושלים לחקר ישראל לקדם את הדיון הציבורי בבעיות העוני של ירושלים .

ד"ר רוני סטריאר , מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית , בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות , אוניברסיטת חיפה . יועץ בכיר לארגוני -רווחה בפיתוח שירותים ייחודיים. מחקריו מתרכזים בעוני , הדרה חברתית , אי -שוויון חברתי על רקע הבדלי תרבות ומִגדר ,ולימודי -קהילה .

לחץ לפרסום המלא באתר מכון ירושלים

יום שני, 1 בספטמבר 2008

שימור ופיתוח באגן החזותי של העיר העתיקה

מצגת מאת מלכה גרינברג, ממשרד אדריכלים טרנר, העוסקבת מאפייני האוכלוסייה במרחב האגן החזותי וסיכום הבעיות של תושביו
ההרצאה ניתנה במסגרת כנס במכון ירושלים שעסק בנושאי שימור ופיתוח באגן החזותי
לתכנית הכנס ולמצגות נוספות הכנסו לאתר המכון


Kidron river
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: bedouin development)