יום שלישי, 17 ביולי 2018

רשימות לעירייה ומפלגות לכנסת – יש קשר ומיתאם

יאיר אסף-שפירא

כיצד מצביעים תומכי מפלגות בכנסת, כאשר הם מצביעים למועצת העיר? האם תומכי "הבית היהודי" לכנסת תומכים ברשימת הבית היהודי גם למועצת העיר? האם מצביעי "יש עתיד" מצביעים ל-"התעוררות"? האם תומכי "מרץ" לכנסת מצביעים לרשימת "ירושלמים" למועצה?

בדקנו את הקשר בין ההצבעה למפלגות בבחירות לכנסת (2015), לבין ההצבעה לרשימות בבחירות למועצת העיר (2013). הממצאים לפניכם:


יום חמישי, 12 ביולי 2018

אחוזי הצבעה לכנסת ולעירייה

יאיר אסף-שפירא

אחד הגורמים המשפיעים על תוצאות הבחירות הוא אחוז ההצבעה. בשנת 2014 אישרה הכנסת את התיקון לחוק הרשויות המקומיות, הקובע כי יום הבחירות המקומיות יהיה יום שבתון, בדומה לבחירות לכנסת. האם יום השבתון יגדיל את אחוז ההצבעה בירושלים? קשה לדעת. אך מה שברור הוא שעד היום אחוז ההצבעה לעירייה היה נמוך ברוב השכונות מאחוז ההצבעה לכנסת. בדקנו את ההפרש בין אחוז ההצבעה לכנסת ב-2015 ואחוז ההצבעה לעירייה ב-2013.


יום שישי, 6 ביולי 2018

רק בריאות

דפנה שמר

הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2017, שהתפרסם זה עתה, מכיל שאלות בנושא בריאות. מעניין לבחון את תוצאותיו ביחס לאוכלוסיות שונות בישראל ובירושלים. נושא הבריאות מעניין במיוחד ביחס לאוכלוסיה החרדית כיוון שקשה לאמוד את היקף השימוש שלה בשירותי רפואה, ובפרט שירותים מניעתיים.