יום שני, 20 באוגוסט 2012

ירושלים שפות רבות לה

ליאור להרס 

ההרכב האנושי המגוון בירושלים בא לידי ביטוי גם בהתבוננות על מגוון השפות בעיר. 
על פי נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2011, שפת האם של 39% מהירושלמים היא עברית ושפת האם של 34% היא ערבית. בקרב הירושלמים ששפת אמם היא ערבית 91% הם ערבים ו-9% הם יהודים. 
שפות האם של שאר הירושלמים נחלקות בין שפות שונות וביניהן אנגלית (6% מהירושלמים), יידיש (5%), רוסית (4%) וצרפתית (3%). בקרב החרדים בירושלים 61% השיבו כי שפת האם שלהם היא עברית לעומת 20% ששפת אמם היא יידיש. בנוסף לכך בקרב החרדים הירושלמים שיידיש היא אינה שפת אמם 21% העידו כי הם יודעים יידיש כשפה נוספת לשפת האם שלהם. 

נתוני הסקר מראים כי 49% מהירושלמים יודעים אנגלית לפחות ברמה של שיחה יומיומית. שיעור זה נמוך מהממוצע הארצי (55%) ומהשיעור בתל-אביב (74%), חיפה (62%) וראשון-לציון (57%). ניתן לראות כי בקרב הציבור היהודי בירושלים קיים קשר בין ידיעת השפה האנגלית לבין מידת הדתיות: 74% מהחילונים דיווחו כי הם יודעים אנגלית לעומת 60% בציבור המסורתי, 47% בציבור הדתי ו-37% מהחרדים. בקרב האוכלוסייה הערבית בעיר 40% השיבו כי הם יודעים אנגלית. 

עוד מראה הסקר כי בקרב הערבים בירושלים 31% מבינים עברית ברמה טובה או טובה מאוד, 39% ברמה בינונית או חלשה ו30% לא מבינים כלל. 37% מערביי ירושלים דיווחו כי הם מדברים עברית במקום עבודתם ו-64% העידו כי הם מתקשים במילוי טפסים וכתיבת מכתבים רשמיים בשפה העברית. 83% מערביי העיר טענו כי הם רוצים שילדיהם ידעו עברית ברמת שפת אם. 
כמו כן הסקר החברתי מלמד כי 74% מתושבי ירושלים מאמינים כי חשוב או חשוב מאוד שבשירותי הממשל יהיו טפסים בשתי השפות - בעברית ובערבית - ו66% מהירושלמים מאמינים כי חשוב או חשוב מאוד שבבתי הספר במגזר היהודי ילמדו את השפה הערבית כמקצוע חובה. מקור הנתונים: עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2011