יום שישי, 5 בנובמבר 2010

סטודנט חופשי

מאת: מיכל קורח

לפניי כשבועיים נפתחה שנת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ואת ספסלי המוסדות השונים חבשו עשרות אלפי סטודנטים.
בשנת הלימודים שעברה - תש"ע (2009/2010) - למדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לא כולל את האוניברסיטה הפתוחה ושלוחות של האוניברסיטאות הזרות הפועלות בישראל) 244,100 סטודנטים – 51% מהם למדו באוניברסיטאות, 38% במכללות אקדמיות ו-11% במכללות אקדמיות לחינוך.
החל משנות ה-90 חלו תמורות ניכרות בהשכלה הגבוהה בישראל כתוצאה ממדיניות המועצה להשכלה גבוהה של הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה. מדיניות זו באה לידי ביטוי בפתיחתן של מכינות קדם-אקדמיות ושל מכללות אקדמיות, מרביתן באזורי הפריפריה.

בעשור האחרון (תש"ס-תש"ע) גדל מספר הסטודנטים במכללות האקדמיות כמעט פי 3 (172%), בעוד מספר הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות לחינוך עלה רק במעט (10% ו-17% בהתאמה). בסך הכל חלה עלייה של 43% במספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
המכללות האקדמיות הן ציבוריות או פרטיות. המכללות הפרטיות אינן מתוקצבות על ידי המדינה, שכר הלימוד בהן גבוה יותר ועל פי רב תנאי הקבלה אליהם נמוכים יותר בהשוואה לאוניברסיטאות. במכללות אלו נלמדים בין היתר תחומי לימוד מבוקשים כמו משפטים, כלכלה, מינהל עסקים, מדעי המחשב ומדעי ההתנהגות.

על פי ההערכות כ-40,000 סטודנטים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, כמחציתם באוניברסיטה העברית. מוסדות גדולים נוספים בירושלים, מבחינת מספר הסטודנטים הם: מכון לב, בצלאל, מכללת הדסה והמכללה להנדסה.
מקורות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הועדה לתכנון ולתקצוב.