יום רביעי, 4 במרץ 2009

יומן פעילות לחודש פברואר

היומן מסכם בסוף כל חודש את הפעילות במכון. ניתן ללמוד ממנו על הנושאים שבטיפול, על החשיפה התקשורתית, הפרסומים החדשים וקצב הפעילות.

ביומן הפעילות לחודש פברואר תוכלו לקרוא על השפעת פעילות המרכז למדיניות סביבתית על קובעי המדיניות, על מחקר בתחום חממות טכנולוגיות, על מחקרים בנושא הנוצרים בירושלים ועל שותפות המכון ביוזמות למען ובתחום הצעירים והסטודנטים בירושלים. כמו כן תוכלו להתעדכן בהתקדמות מחקרים שונים, ובהשתתפות חוקרי המכון בצוותי חשיבה עירוניים. יומן הפעילות מציע גם סקירה של אמצעי התקשורת השונים על פעילות, מחקרי ופרסומי המכון.

ליומן הפעילות המלא באתר המכון