יום ראשון, 15 בפברואר 2009

יומן פעילות לחודש ינואר

היומן מסכם בסוף כל חודש את הפעילות במכון. ניתן ללמוד ממנו על הנושאים שבטיפול, על החשיפה התקשורתית, הפרסומים החדשים וקצב הפעילות.
ביומן הפעילות לחודש ינואר תוכלו לקרוא כיצד השפיעה המלחמה בעזה על מחקרי המכון ושותפיו האירופאים, על הכנס שנערך לרגל פרסום המחקר "חזון לירושלים", על נייר המדיניות המציע פתרונות לעצירת התמוטטות המצוק החופי, על השתתפות מומחי המכון בצוותי חשיבה עירוניים שהקים ראש העיר החדש, פגישות וישיבות שערכו חוקרי המכון עם מקבלי החלטות וגורמים אחרים ועוד.

ליומן הפעילות המלא באתר מכון ירושלים