יום חמישי, 30 באוקטובר 2008

יומן פעילות לחודשים ספטמבר-אוקטובר

חזון לירושלים, אסטרטגיות להתמודדות עם עוני, מדדים לקיימות, תכניות במימון האיחוד האירופאי, גינות קהילתיות ועוד פרסומים, כנסים ומחקרים בהכנה בדיווח הדו-חודשי על פעילות המכון.

ליומן הפעילות המלא באתר המכון