יום רביעי, 11 בנובמבר 2009

ערב עיון: ההתנתקות – הרעיון ושברו

ערב עיון


לרגל צאתו לאור של הספר


ההתנתקות – הרעיון ושברו


יום שני, כ"ט חשוון,16 בנובמבר 2009 ,בשעה 17:00

מרכז הכנסים ע"ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים


‏סדר היום :

ברכות:

פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, ראש מכון ירושלים לחקר ישראל; והאוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר לארס הנזל, ראש קרן קונרד אדנאואר בישראל


יו"ר:
פרופ' יעקב בר-סימן-טוב

ח"כ צחי הנגבי, יו"ר ועדת חוץ ובטחון - ההתנתקות כאירוע פוליטי מכונן

פרופ' ענת פירסט, מכללת נתניה - נעדרים מן השיח: הסיקור החדשותי לאחר ההתנתקות

ד"ר ברוך כהנא, האוניברסיטה העברית בירושלים - מנותקים על לוח השחמט

פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, התנתקות ותהליך שלום - כקונפליקט זהות


תרגום סימולטני - עברית/אנגלית

נא לאשר השתתפות 02-5630175 ,שלוחות 13 ,11

דואר אלקטרוני: mail@jiis.org.il